Onderhoud

Een nieuw rieten dak heeft in het begin nog niet zoveel onderhoud nodig. Over het algemeen word er pas na 6 jaar onderhoud uitgevoerd. Het preventief onderhouden van van een rieten dak verlengt de levensduur aanzienlijk. Door structureel onderhoud uit te voeren, kan groot onderhoud renovatie zo lang mogelijk uitgesteld worden.

Opstoppen

Bijvullen (opstoppen) en doordekken zijn voorbeelden van onderhoud aan uw rieten dak. Bij doordekken wordt de kap schoongemaakt. Daarna wordt het oude riet terug getrokken zodat er ruimte ontstaat onder de gaarde, waar nieuw riet bijgestoken wordt. De gaarde houdt het riet bijeen op het dak. Deze bestaat meestal uit staaldraad, maar kunnen ook traditioneel wilgentakken zijn. Met een riet klopper wordt de kap afgedreven en schoongeveegd. Bij deze methode is de gaarde niet te zien van de buitenkant. Het verschil met renoveren is dat bij bijsteken de gaarde wel zichtbaar is vanaf de buitenkant. 

Algen en mos op uw rieten dak

Wanneer er bladeren, dennennaalden, algen of mos op uw dak komen, is de droogtijd een stuk langer. Zeker wanneer de algen en mos een gesloten laag vormen.  Dit heeft invloed op de kwaliteit van uw rieten kap en zal de levensduur verkorten. Een schoon rieten dak is erg belangrijk. 

Nieuw rieten dak, onderhoud of renovatie?

Nijboer Rietdekkers geeft vrijblijvend advies op maat.

Nijboer Rietdekkers

It Hoarnleger 15A
9262 NZ  Sumar